Støvsuger

Bilbadet har utplassert støvsugere i begge våre vaskehaller i Åsane.