Underspyling

På vestlandet blir veiene saltet oftere enn andre steder i landet. Derfor er det viktig å få fjernet saltet og andre partikler som setter seg under kjøretøyet.